• alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon
  • alt-icon

شرکت پتروشیمی کردستان تولید کننده پلی اتیلن سبک خطی با ظرفیت 300 هزار تن در سال

محصولات پتروشیمی کردستان

محصول 1

پلی اتیلن سبک گرید  e01.

محصول 2

پلی اتیلن سبک گرید f3.

محصول 3

پلی اتیلن سبک گرید.

محصول 4

پلی اتیلن سبک گرید.

محصول 5

پلی اتیلن سبک گرید.

محصول 6

پلی اتیلن سبک گرید.

alt-icon

شرکت پتروشیمی کردستان

 

شرکت پتروشیمی کردستان  تولید کننده محصولات پلی اتیلن سبک خطی

شرکت پتروشیمی کردستان برترین شرکت تولید کننده محصولات 

واحد های راه اندازی شده


واحد های مجتمع پتروشیمی کردستان.


محصولات شرکت پتروشیمی کردستان

نمونه ای از محصولات شرکت پتروشیمی کردستان

پروژه‌های انجام شده

portfolio

portfolio

portfolio

شرکت پتروشیمی کردستان

شرکت پتروشیمی کردستان

شرکت پتروشیمی کردستان

مشاهده پلان‌ها